Polityki
Polityka prywatności

1. Platforma DeathDealers.pl (dalej: Serwis) nie zbiera danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem adresu e-mail, który to jest niezbędny do rejestracji w Serwisie i komunikacji między użytkownikami. Tylko ten podlega weryfikacji.

2. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treść ogłoszenia nie może być niezgodna z prawem.

3. Wszelkie informacje opublikowane przez Ogłoszeniodawcę, tj. użytkownika, który zamieścił ogłoszenie, w Serwisie są przechowywane w bazie danych. Dane te nie są przekazywane innym podmiotom.

4. Dane osobowe zgromadzone przez Serwis mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5. Ogłoszeniodawcy przysługuje prawo do zmiany danych podanych w ustawienia swojego konta. Muszą być one być zgodne ze stanem faktycznym i nie mogą wprowadzać w błąd użytkowników Serwisu.

6. Każdemu użytkownikowi, którego dane osobowe zostały zgromadzone przez Serwis, przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

  • prawo dostępu do własnych danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania poprawienia własnych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
  • prawo do usunięcia własnych danych z bazy administratora,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez użytkowników zgody, zgodę tę można w każdej chwili wycofać.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: info@deathdealers.pl.

 

Polityka Cookies


1. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.

3. Strona wykorzystuje pliki cookie w celu tworzenia statystyk, dzięki którym możliwe jest ulepszenie struktury i zawartości strony, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Zalecamy zapoznanie się z Polityką ochrony prywatności Google Analytics.

4. Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie: sesyjne (pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (pliki przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika).

5. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowych informacji należy szukać w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej (Ustawienia).

6. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików cookie może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania.